PASKOV

Sbor dobrovolných hasičů

Zateplení a rekonstrukce HZ Paskov

Zateplení a rekonstrukce HZ Paskov

 

V roce 2013 bylo uskutečněno výběrové řízení na zateplení hasičské zbrojnice Paskov (dále jen HZ), přičemž k podpisu smlouvy došlo v září 2013. Nic už tak nebránilo začít s pracemi. Ve velmi krátkém čase byla HZ zvelebena a zmodernizována, a to výměnou oken, dveří a vrat a také komplexním zateplením pláště budovy.

Převážná část rekonstrukce byla financována z dotace, která byla poskytnuta Operačním programem životního prostředí. Výše dotace dosáhla 844.000 Kč, ale nebylo ji jednoduché získat. Dva pokusy byly z důvodu nedostatku financí v programu marné, až třetí pokus byl úspěšný. Nemalou finanční mírou se na rekonstrukci HZ podílelo i Město Paskov, přičemž celkové náklady se vyšplhaly na 1.080.000 Kč. V listopadu loňského roku, přesně 29.11.2013, byla hotová stavba předána zhotovitelem městu, a tedy i Spolku dobrovolných hasičů města Paskov.

Tímto bych rád poděkoval Městu Paskov a jeho vedení, za vyřízení dotace a celkové rekonstrukce zateplení HZ. Zázemí pro ochranu obyvatelstva a okolí je pro nás hasiče opět příjemnější a praktičtější. Tímto však práce na HZ nekončí, ba naopak. Další větší investicí bude kompletní rekonstrukce střechy. Těšíme se na všechny návštěvníky hasičských zahradních akcí.

Plán akcí 2019

18.1. - Výroční schůze

26.1. - Hasičský ples

30.4. - Stavění máje

25.5. - Smažení vaječiny

 

 

 

Partneři SDH