PASKOV

Sbor dobrovolných hasičů

NADACE OKD PODPOŘILA NÁŠ PROJEKT

V letošním roce jsme podali žádost o nadační příspěvek z grantových programů realizovaných Nadací OKD. Konkrétně jsme se zapojili do programu Pro budoucnost, který podporuje především společnou iniciativu lidí, která vede k obecnému a dlouhodobému prospěchu.

V tomto programu se Nadace OKD zaměřuje například na projekty s ekologickou tematikou, aktivity směřující k zachování a využití přírodních a kulturních památek a iniciativy zlepšující stav veřejných prostranství.

Dne 23.dubna jsme se dověděli, že náš projekt s názvem "Vybudování sociálního zázemí na zahradě SDH Paskov" byl Nadací OKD podpořen. Pro Vás, návštěvníky areálu hasičské zbrojnice, to znamená výrazné zkvalitnění hygienického zázemí. V přístavku na zahradě, který prošel koncem roku 2013, v rámci zateplení budovy hasičárny, rekonstrukcí, budou vybudovány nové toalety. Našim cílem je vybudovat příjemné, a současným hygienickým požadavkům dostačující, sociální zázemí, které bude mimo jiné dostačovat svou kapacitou.

Nadaci OKD jsme za podporu našeho projetu velice vděční,  a proto nám nyní dovolte, abychom Vám několika málo slovy tuto nadaci a její činnost přiblížili.

Nadace OKD je největší nadací v Moravskoslezském kraji a zároveň jednou z nejvýznamnějších v celé České republice. Podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasový aktivit, kulturního vyžití i životního prostředí. Většina prostředků směřuje do Moravskoslezského kraje.

Nadace tyto cíle plní prostřednictvím svých šesti grantových programů. Od svého vzniku v roce 2008 podpořila na 1600 veřejně prospěšných projektů celkovou částkou 265 milionů korun.

Zřizovatelem nadace je černouhelná těžební společnost OKD, a. s., jeden z nejvýznamnějších podniků a největších zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji i celé České republice a také společnost s dlouhou tradicí a silnou vazbou na region, kde podniká.

 

My, členové sboru SDH Paskov, bychom tímto chtěli ještě jednou Nadaci OKD a lidem, kteří v ní působí, poděkovat za celkovou činnost a působení nadace a samozřejmě také za to, že právě náš projekt zhodnotila jako potřebný a podpořila jej svými finančními prostředky!

Plán akcí 2019

18.1. - Výroční schůze

26.1. - Hasičský ples

30.4. - Stavění máje

25.5. - Smažení vaječiny

 

 

 

Partneři SDH