PASKOV

Sbor dobrovolných hasičů

Dokončení projektu výstavby sociálního zázemí na zahradě SDH Paskov

Při zateplování budovy hasičské zbrojnice muselo být rozhodnuto o dalším využití přístavku bývalé kůlny, který bylo nutné z důvodu nevyhovujícího technického stavu kompletně zrekonstruovat. S narůstajícím počtem návštěvníků našich zahradních akcí proto padlo rozhodnutí k vybudování nového sociálního zázemí.

 Vybudování nového sociálního zázemí bylo v loňském roce naší hlavní prioritou. Tento projekt byl z největší části finančně podpořen Městem Paskov a to částkou přesahující 230tis. Kč, další částku a to ve výši 68.828 Kč se nám podařilo získat z dotace Nadace OKD. Tímto bychom rádi vyjádřili poděkování výše uvedeným za finanční podporu. Sami hasiči také přispěli svou prací k tomuto projektu, a to především výkopem a položením hlavního odpadního potrubí, čímž došlo napojení tohoto sociálního zázemí ke kanalizaci a také nákupem drobného vybavení z našich prostředků.

Výsledkem tohoto projektu je nově vybudované, příjemné a současným hygienickým požadavkům vyhovující sociální zázemí, které zpříjemní pobyt všem, kteří využívají areál pravidelně i těm, kteří jej navštíví pouze při námi pořádaných akcích

 

 

 

Plán akcí 2024

20.1. ples SDH

30.4. stavění máje

10.8. předpouťová zahradní slavnost

 

 

Partneři SDH