PASKOV

Sbor dobrovolných hasičů

Likvidace bodavého hmyzu 2016

Milí spoluobčané,

chci Vás tímto článkem stejně jako v loňském roce seznámit s možností řešení likvidace bodavého hmyzu ve městě Paskov v roce 2016. K odchytu a hubení nebezpečného a bodavého hmyzu využíváme jednotky sboru dobrovolných hasičů Paskova a Oprechtic.

Členové jednotek sboru dobrovolných hasičů jsou občani, kteří vykonávají tuto činnost dobrovolně a bezúplatně. S veliteli obou jednotek a městem jako zřizovatelem jednotek je domluven následující postup možnosti objednání likvidace obtížného hmyzu:

1) Telefonické domluvení termí- nu a času, kdy k Vám jednotka vyjede na likvidaci bodavého hmyzu, s jedním z velitelů: panem Daliborem Vágem – velitel JSDH Paskov (tel. 724 181 054), panem Petrem Gáborem – velitel JSDH Oprechtice (tel. 734 620 687). V případě nedostupnosti obou čísel kontaktujte - Zdeněk Bělík - místostarosta (tel. 777 672 014).

2) Objednatel si připraví 2 ks sprejů na likvidaci bodavého hmyzu.

3) Velitelé si budou vést seznam adres a jednou týdně zajistí likvidace dle požadavků.

4) Pokud využijete linky 150, bude operačním důstojníkem převzata Vaše adresa a předána jednomu z velitelů jednotek.

Ing. Zdeněk Bělík

Plán akcí 2019

18.1. - Výroční schůze

26.1. - Hasičský ples

30.4. - Stavění máje

25.5. - Smažení vaječiny

 

 

 

Partneři SDH