PASKOV

Sbor dobrovolných hasičů

Informace z činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů Paskov a Paskov Oprechtice - Leden 2017

Jednotky sboru dobrovolných hasičů Paskov a Paskov Oprechtice už více než 5 let spolupracují a vyjíždějí k zásahům společně, každý ze své dislokace. V období 1. 1. 2017 až 31. 1. 2017 vyjížděli naši hasiči celkem k 5 událostem.

První událost v letošním roce je čekala 6.1.2017 ve večerních hodinách došlo k pádu sloupu el. vedení na komunikaci v křížení ulic Fučíkové a Jiřího Wolkra. Výjezd jednotky byl do pěti minut od vyhlášení poplachu a výjezdu se zúčastnilo 7 hasičů. I přes velký mráz -18 °C jednotka provedla zajištění místa spadlého el. vedení, společně s havarijní službou ČEZ distribuce zajistili nouzové ustavení el. sloupu tak, aby v dané lokalitě mohl být opět spuštěn el. proud do všech domácností. Celková doba zásahu byla 4 hodiny.

Dalším výjezdem našich jednotek byl požár rodinného domu na ulici Bělské dne 17. 1. 2017. Požár byl nahlášen necelou hodinu po půlnoci. Výjezd našich jednotek byl opět do 5 minut, naše jednotky dorazili k požáru jako první, zásahu se zúčastnilo celkem 9 našich hasičů. Dalšími zasahujícími jednotkami byla HZSMSK stanice Frýdek Místek, JSDH Vratimov, JHZSP Biocel Paskov. U požáru jednotky prováděly hasební práce, rozebírání konstrukcí střechy, vynesení cenností z ohroženého prostoru, ve svém vozidle poskytly majitelům hořícího domu zázemí. Hasební práce probíhaly až do ranních hodin. Kontroly a dohlídky požářiště se postupně zúčastnilo 9 hasičů.

Dne 28. 1. 2017 se naše jednotky zúčastnili likvidace požáru rodinného domu, kde došlo k popálení 3 osob. Naše jednotky i přes skutečnost, že vyjely do tří minut od nahlášení mimořádné události, přijely na místo v pořadí třetí. U mimořádné události pomohli s hasebními prácemi, odvětrání prostor.

Dne 31. 1. 2017 se v dopoledních hodinách naše jednotka zúčastnila taktického cvičení na zimním stadiónu Polárka ve Frýdku Místku. Ve večerních hodinách došlo k požáru osobního automobilu v prostoru motorové části. Automobil byl před příjezdem jednotek hašen ručními hasicími přístroji občany místní části Oprechtic. Po příjezdu našich jednotek bylo vozidlo společnými silami dohašeno hasicím přístrojem a následně vodou. Výjezd jednotek byl do pěti minut od vyhlášení poplachu, výjezdu se zúčastnilo celkem 10 hasičů.

Plán akcí 2021

:o(

 

 

Partneři SDH