PASKOV

Sbor dobrovolných hasičů

Informace z činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů Paskov a Paskov Oprechtice - Leden 2017

Jednotky sboru dobrovolných hasičů Paskov a Paskov Oprechtice už více než 5 let spolupracují a vyjíždějí k zásahům společně, každý ze své dislokace. V období 1. 1. 2017 až 31. 1. 2017 vyjížděli naši hasiči celkem k 5 událostem.

První událost v letošním roce je čekala 6.1.2017 ve večerních hodinách došlo k pádu sloupu el. vedení na komunikaci v křížení ulic Fučíkové a Jiřího Wolkra. Výjezd jednotky byl do pěti minut od vyhlášení poplachu a výjezdu se zúčastnilo 7 hasičů. I přes velký mráz -18 °C jednotka provedla zajištění místa spadlého el. vedení, společně s havarijní službou ČEZ distribuce zajistili nouzové ustavení el. sloupu tak, aby v dané lokalitě mohl být opět spuštěn el. proud do všech domácností. Celková doba zásahu byla 4 hodiny.

Dalším výjezdem našich jednotek byl požár rodinného domu na ulici Bělské dne 17. 1. 2017. Požár byl nahlášen necelou hodinu po půlnoci. Výjezd našich jednotek byl opět do 5 minut, naše jednotky dorazili k požáru jako první, zásahu se zúčastnilo celkem 9 našich hasičů. Dalšími zasahujícími jednotkami byla HZSMSK stanice Frýdek Místek, JSDH Vratimov, JHZSP Biocel Paskov. U požáru jednotky prováděly hasební práce, rozebírání konstrukcí střechy, vynesení cenností z ohroženého prostoru, ve svém vozidle poskytly majitelům hořícího domu zázemí. Hasební práce probíhaly až do ranních hodin. Kontroly a dohlídky požářiště se postupně zúčastnilo 9 hasičů.

Dne 28. 1. 2017 se naše jednotky zúčastnili likvidace požáru rodinného domu, kde došlo k popálení 3 osob. Naše jednotky i přes skutečnost, že vyjely do tří minut od nahlášení mimořádné události, přijely na místo v pořadí třetí. U mimořádné události pomohli s hasebními prácemi, odvětrání prostor.

Dne 31. 1. 2017 se v dopoledních hodinách naše jednotka zúčastnila taktického cvičení na zimním stadiónu Polárka ve Frýdku Místku. Ve večerních hodinách došlo k požáru osobního automobilu v prostoru motorové části. Automobil byl před příjezdem jednotek hašen ručními hasicími přístroji občany místní části Oprechtic. Po příjezdu našich jednotek bylo vozidlo společnými silami dohašeno hasicím přístrojem a následně vodou. Výjezd jednotek byl do pěti minut od vyhlášení poplachu, výjezdu se zúčastnilo celkem 10 hasičů.

Plán akcí 2024

20.1. ples SDH

30.4. stavění máje

10.8. předpouťová zahradní slavnost

 

 

Partneři SDH