PASKOV

Sbor dobrovolných hasičů

Nová požární stříkačka pro závodníky SDH Paskov

Sbor dobrovolných hasičů v Paskově pořídil pro svá závodní družstva v roce 2018 novou přenosnou motorovou stříkačku PS 12. Tato investice byla možná jen díky finanční podpoře řady sponzorů.

 

 

Téměř polovinu pořizovací ceny investoval SDH Paskov ze svého rozpočtu, zbytek jsme získali z dotačního Programu na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018 vyhlášeného Moravskoslezským krajem a z darů poskytnutých městem Paskov a oslovených firem AHLFIT, spol. s r.o., Bur & Ann. CZ, s.r.o. a Technomont Frýdek-Místek s.r.o. - všem sponzorům patří velké poděkování za jejich podporu.


Požární stříkačka s motorem o objemu 2.1 L byla zakoupena od pana Válka (Jiří Válek - Válek autosport), který je bezesporu jedním z nejlepších odborníků na kompletaci, opravy a úpravy techniky používané v požárním sportu v našem kraji.

Plán akcí 2024

20.1. ples SDH

30.4. stavění máje

10.8. předpouťová zahradní slavnost

 

 

Partneři SDH