PASKOV

Sbor dobrovolných hasičů

Mladí hasiči v roce 2022

Tento rok byl program mladých hasičů z Paskova bohatší než kdy předtím. Celkově jsme podnikli přes 40 různých akcí, mezi které patřily jak soutěže, tak jednodenní či vícedenní výlety. Náš kroužek navštěvují děti od těch nejmladších až po nejstarší, a proto se nám letos podařilo vytvořit jedno družstvo mini, dvě družstva mladších a dvě družstva starších hasičů.

Hlavní náplň naší činnosti jsou samozřejmě tréninky a soutěže. Jako každý rok se naše družstva zúčastnila Moravskoslezské ligy mladých hasičů, kde vybojovala pěkná místa. Tréninky se přes soutěžní sezónu zaměřují na vylepšování sportovních výkonů, ovšem ani přes zimu náš program nestrádá. Hrajeme hry, pečeme vánoční cukroví, pořádáme tematické přespávání na hasičárně, jezdíme na bazén, trampolíny i horolezeckou stěnu.

Kromě toho se však potkáváme ještě na celé řadě jiných akcí. Jako každý rok se děti i vedoucí vydali na několik dobrodružných dnů pod stan v Jakartovických lomech, kde jsme se koupali, hráli hry a také si sami vařili. Další velkou akcí bylo sjíždění řeky Lužnice na přelomu července a srpna, kde si všichni užili spoustu zábavy. Několikrát jsme také navštívili chatu na Horní Bečvě. Rádi bychom tímto poděkovali městu Paskov a Moravskoslezskému kraji za podporu, bez které by se nám tyto akce nepodařilo uskutečnit.

Na závěr bychom chtěli poděkovat našemu hlavnímu vedoucímu Jiřímu Vašíčkovi za rok plný zábavy a dobrodružství. Za výpomoc na trénincích a soutěžích děkujeme také Romanu Meszarošovi, Danielovi Peškovi, Haně Klečkové, Dominikovi Kratochvílovi, Romanu Vlčkovi a Janu Fojtovi.

 

Za kolektiv mladých hasičů Adéla Havlíková

 

 

Plán akcí 2022

30.4. stavění máje

14.5. soutěž MH (145let SDH)

6.8. předpoťová zahradní slavnost

 

 

Partneři SDH