PASKOV

Sbor dobrovolných hasičů

Výroční schůze SDH Paskov

Výroční schůze SDH Paskov se koná v sobotu 13.1.2018 od 18:00 v sále Komunitního centra Paskov

Informace z činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů Paskov a Paskov Oprechtice - Leden 2017

Jednotky sboru dobrovolných hasičů Paskov a Paskov Oprechtice už více než 5 let spolupracují a vyjíždějí k zásahům společně, každý ze své dislokace. V období 1. 1. 2017 až 31. 1. 2017 vyjížděli naši hasiči celkem k 5 událostem.

První událost v letošním roce je čekala 6.1.2017 ve večerních hodinách došlo k pádu sloupu el. vedení na komunikaci v křížení ulic Fučíkové a Jiřího Wolkra. Výjezd jednotky byl do pěti minut od vyhlášení poplachu a výjezdu se zúčastnilo 7 hasičů. I přes velký mráz -18 °C jednotka provedla zajištění místa spadlého el. vedení, společně s havarijní službou ČEZ distribuce zajistili nouzové ustavení el. sloupu tak, aby v dané lokalitě mohl být opět spuštěn el. proud do všech domácností. Celková doba zásahu byla 4 hodiny.

Dalším výjezdem našich jednotek byl požár rodinného domu na ulici Bělské dne 17. 1. 2017. Požár byl nahlášen necelou hodinu po půlnoci. Výjezd našich jednotek byl opět do 5 minut, naše jednotky dorazili k požáru jako první, zásahu se zúčastnilo celkem 9 našich hasičů. Dalšími zasahujícími jednotkami byla HZSMSK stanice Frýdek Místek, JSDH Vratimov, JHZSP Biocel Paskov. U požáru jednotky prováděly hasební práce, rozebírání konstrukcí střechy, vynesení cenností z ohroženého prostoru, ve svém vozidle poskytly majitelům hořícího domu zázemí. Hasební práce probíhaly až do ranních hodin. Kontroly a dohlídky požářiště se postupně zúčastnilo 9 hasičů.

Dne 28. 1. 2017 se naše jednotky zúčastnili likvidace požáru rodinného domu, kde došlo k popálení 3 osob. Naše jednotky i přes skutečnost, že vyjely do tří minut od nahlášení mimořádné události, přijely na místo v pořadí třetí. U mimořádné události pomohli s hasebními prácemi, odvětrání prostor.

Dne 31. 1. 2017 se v dopoledních hodinách naše jednotka zúčastnila taktického cvičení na zimním stadiónu Polárka ve Frýdku Místku. Ve večerních hodinách došlo k požáru osobního automobilu v prostoru motorové části. Automobil byl před příjezdem jednotek hašen ručními hasicími přístroji občany místní části Oprechtic. Po příjezdu našich jednotek bylo vozidlo společnými silami dohašeno hasicím přístrojem a následně vodou. Výjezd jednotek byl do pěti minut od vyhlášení poplachu, výjezdu se zúčastnilo celkem 10 hasičů.

Výroční schůze SDH Paskov

Výroční schůze SDH Paskov se uskuteční v pátek 25. listopadu od 19:00 v KCP Paskov

Likvidace bodavého hmyzu 2016

Milí spoluobčané,

chci Vás tímto článkem stejně jako v loňském roce seznámit s možností řešení likvidace bodavého hmyzu ve městě Paskov v roce 2016. K odchytu a hubení nebezpečného a bodavého hmyzu využíváme jednotky sboru dobrovolných hasičů Paskova a Oprechtic.

Členové jednotek sboru dobrovolných hasičů jsou občani, kteří vykonávají tuto činnost dobrovolně a bezúplatně. S veliteli obou jednotek a městem jako zřizovatelem jednotek je domluven následující postup možnosti objednání likvidace obtížného hmyzu:

1) Telefonické domluvení termí- nu a času, kdy k Vám jednotka vyjede na likvidaci bodavého hmyzu, s jedním z velitelů: panem Daliborem Vágem – velitel JSDH Paskov (tel. 724 181 054), panem Petrem Gáborem – velitel JSDH Oprechtice (tel. 734 620 687). V případě nedostupnosti obou čísel kontaktujte - Zdeněk Bělík - místostarosta (tel. 777 672 014).

2) Objednatel si připraví 2 ks sprejů na likvidaci bodavého hmyzu.

3) Velitelé si budou vést seznam adres a jednou týdně zajistí likvidace dle požadavků.

4) Pokud využijete linky 150, bude operačním důstojníkem převzata Vaše adresa a předána jednomu z velitelů jednotek.

Ing. Zdeněk Bělík

PF2016

Plán akcí 2019

18.1. - Výroční schůze

26.1. - Hasičský ples

30.4. - Stavění máje

 

 

 

Sponzoři